Nazwa kategorii

Klasa i marka betonowego stołu

Znak i klasa betonu

Gatunek betonu według siła Jest wskaźnikiem wytrzymałości na ściskanie, oznaczony literą "M" i liczbą od 50 do 1000. Liczba wskazuje maksymalne dopuszczalne obciążenie, jakie może wytrzymać beton tej marki (w kg / cm 2). Znak określa normatywną wytrzymałość betonu (w idealnych warunkach).

Marka według odporność na wodę pokazuje zdolność betonu do nie przepuszczania wody przez pory pod ciśnieniem, jest oznaczona literą "W" i cyframi od 2 do 20. Liczby pokazują maksymalne ciśnienie wody, które może wytrzymać beton. Odporność na wodę jest bardzo ważna przy budowie basenów, zbiorników wodnych, konstrukcji podziemnych i podwodnych. W przypadku budynków konwencjonalnych beton o znaku wodoodporności W2 lub W4 /

Gatunek betonu według odporność na mróz pokazuje, ile cykli zamrażania i rozmrażania wytrzymuje beton w stanie nasycenia wilgocią bez znaczącej utraty wytrzymałości (dopuszczalne zmniejszenie wytrzymałości - 5%). Oznaczone literą "F" i liczbą od 50 do 300, liczba wskazuje liczbę cykli zamrażania i rozmrażania, podczas których siła nie spada.

Klasa betonu - jest to wskaźnik uwzględniający dopuszczalny błąd w jakości mieszanki betonowej, pod warunkiem, że w co najmniej 95% przypadków jego wytrzymałość będzie odpowiadać wartości normatywnej. Oznacza to, że klasa betonu pokazuje jego faktyczną siłę.

Tabela zgodności marek i klas betonu

Stosunek klasy i marki betonu podano w tabeli:

Klasa korespondencji, odporność na mróz i wodę

Im wyższy stopień wytrzymałości, tym wyższa odporność na mróz i wodoodporność. Zależność między tymi charakterystykami dla standardowych klas betonu podana jest w tabeli:

Odporność na mróz i wodoszczelność betonu można zwiększyć, stosując specjalne dodatki.

W zależności od zakresu zastosowania do betonowania stosuje się beton różnych marek: im wyższe wymagania co do wytrzymałości, tym wyższy powinien być znak. Poniższa tabela pokazuje zgodność między klasą, gatunkiem betonu i obszarem zastosowania.

Główną cechą betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie - ta cecha znajduje odzwierciedlenie w gatunku betonu. Ale moc vintage osiąga się nie za jednym razem, a beton stopniowo zyskuje siłę w ciągu czterech tygodni.

Beton jest materiałem kamiennym, który powstaje w wyniku zestalenia mieszanki betonowej. Betonowa mieszanina do wylewania monolitycznego fundamentu składa się z cementu, piasku, żwiru i wody zmieszanych w określonych proporcjach.

W tym artykule skupimy się na koszcie samoprzylepnego betonu i zamówieniu gotowego betonu na fundację.

Mrozoodporność jest ważną cechą betonu, która pokazuje, jak wiele cykli zamrażania i rozmrażania może wytrzymać, tracąc nie więcej niż 5% swojej wytrzymałości. Zwiększenie marki betonu i zastosowanie specjalnych dodatków zwiększa odporność na mróz.

Data publikacji: 27/10/2014 15:25:29

Korzystanie z materiałów na stronie "Buduj własnymi rękami" jest dozwolone tylko wtedy, gdy umieścisz aktywny link hipertekstowy do źródła.

Klasy i gatunki betonu. Tabela podsumowująca (B-MM-C).

Klasa betonu (B) - indeks wytrzymałości betonu do ściskania i jest określany wartościami od 0,5 do 120, które pokazują utrzymujące się ciśnienie w megapaskalach (MPa), z prawdopodobieństwem 95%. Na przykład klasa betonu B50 oznacza, że ​​ten beton w 95 przypadkach na 100 wytrzyma ciśnienie sprężania do 50 MPa.

Zgodnie z wytrzymałością na ściskanie betony dzielą się na klasy:

Klasa betonu według wytrzymałości na rozciąganie osiowe

Oznaczone przez "Bt" i odpowiada wartości wytrzymałości betonu dla naprężenia osiowego w MPa z zabezpieczeniem 0,95 i przyjmuje się w przedziale od Bt 0,4 do Bt 6.

Wraz z klasą siła betonu jest również określona przez znak i jest oznaczona literą łacińską "M". Liczby wskazują wytrzymałość na ściskanie w kgf / cm 2.

Różnica między marką a klasą betonu polega nie tylko na jednostkach pomiaru wytrzymałości (MPa i kgf / cm2), ale także na gwarancji potwierdzenia tej wytrzymałości. Klasa betonu gwarantuje 95% wytrzymałości, znaki używają średniej wartości wytrzymałości.

Oznaczone literą "C". Liczby charakteryzują jakość betonu: wartość standardowej wytrzymałości / gwarantowanej wytrzymałości (dla osiowego ściskania, N / mm 2 (MPa)).

Na przykład C20 / 25: 20 - wartość standardowej rezystancji fck, N / mm 2, 25 - gwarantowana wytrzymałość betonu fc, Gcube, N / mm 2.

Wykorzystanie betonu w odniesieniu do wytrzymałości

Średnia wytrzymałość betonu (R) dla każdej klasy jest określana przy standardowym współczynniku zmienności. Dla betonu konstrukcyjnego, v = 13,5%, dla betonów termoizolacyjnych, v = 18%.

gdzie B jest wartością klasy betonu, MPa;

0,0980665 - współczynnik przejścia od MPa do kg / cm 2.

Tabela zgodności klas i znaków

Wszystkie materiały prezentowane na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i informacyjny i nie mogą być traktowane jako bezpośrednie instrukcje użytkowania. Każda sytuacja jest indywidualna i wymaga obliczeń, po których konieczne jest wybranie niezbędnych technologii.

Nie podejmuj pochopnych decyzji. Pamiętaj, że to, co działało dla innych, w Twoich okolicznościach może nie działać.

Administracja strony i autorzy artykułów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i konsekwencje, które mogą wyniknąć podczas korzystania z materiałów na stronie.

Witryna może zawierać treści zabronione do oglądania przez osoby poniżej 18 roku życia.

Klasy i gatunki betonu

Wybierając konkretny miks, należy zastanowić się, które typy najlepiej nadają się do zastosowania w konkretnym projekcie. Każdy wyróżnia się indywidualnymi właściwościami, sferami użytkowania. W rzeczywistości są one przeznaczone do oznaczania mieszanek betonowych według unikalnych właściwości, są to główne wskaźniki jakości związane z wytrzymałością. Aby poruszać się po klasach, znacznikach materiałowych, są tabele z opisem wszystkich parametrów danego typu.

Wytrzymałość mieszaniny zależy od prawidłowego stosunku składników, wpływ na inne czynniki. Należą do nich jakość wody, piasku, drobne zmiany w technologii podczas procesu przygotowania, cechy krzepnięcia, warunki instalacji. Dlatego podobne oznaczenia mogą mieć różną siłę.

Poziom siły, biorąc pod uwagę wymienione czynniki, nazywany jest klasą. Ten parametr jest dopuszczalną wartością możliwego pogorszenia jakości, pod warunkiem, że wytrzymałość jest równa określonej wartości. W dokumentacji projektowej konstrukcji wskazać klasę. Ważne jest, aby poprawnie korelować cechy - w tym celu istnieją specjalne tabele.

Oznaczenie zależy głównie od ilości cementu w mieszance betonowej. Beton z największą liczbą jest trudniejszy w użyciu - im wyższa wartość, tym mniej czasu zamrażania. Przy wyborze ważne jest, aby wybrać odpowiednią konsystencję jakości do ceny. Wytrzymałość można sprawdzić w warunkach laboratoryjnych metodą nieniszczącą - zakłada się, że próbki są ściskane za pomocą mocnej prasy.

Główne kryterium, według którego określa się wymaganą marką - rodzaj proponowanej struktury. Do prac przygotowawczych przy wylaniu fundamentu, roboty drogowe wykorzystują M-100, M-150. Najbardziej znanym jest M-200, którego zasięg jest dość szeroki - konstrukcja schodów, ściany nośne, wylewanie fundamentów.

Do odlewania monolitycznych fundamentów wykorzystywany jest głównie M-350 - ten beton może wytrzymać znaczne obciążenia. M-250, M-300 stopniowo opuszczają rynek materiałów budowlanych, są pośrednie, są stosowane dość rzadko. Wyższe oznaczenia betonu są wykorzystywane do budowy konstrukcji hydraulicznych, tam, zapór - innymi słowy konstrukcji podlegających stałemu podwyższonemu ciśnieniu, do których zaawansowane wymagania są zaawansowane.

Klasy oznaczono literą "B", a na rysunku pokazano obciążenie w megapaskalach, które beton wytrzyma w 95% przypadków. Pełny zakres zajęć mieści się w przedziale 3,5 - 80 MPa. Pieczęcie oznaczono literą "M", na rysunku pokazano ilość cementu w gotowej mieszance betonowej. Oznaczenie oznaczające odszyfrowuje granicę wytrzymałości, która jest mierzona w kgf / cm2.

Wysoka wytrzymałość - główna determinująca jakość, więc im wyższa wartość - tym droższa mieszanina.

Różnica między klasami i markami

Na pierwszy rzut oka to samo kryterium definicji stosuje się do marki i klasy, ale istnieją między nimi znaczące różnice. Pierwsza pokazuje średnie właściwości techniczne materiału, druga określa poziom wytrzymałości materiału podczas pracy. W rzeczywistości etykietowanie wskazuje, ile cementu jest obecny w danej mieszaninie, ale numer klasy wskazuje maksymalne obciążenie, które struktura wytrzyma w 90-95% przypadków. Parametry te są współzależne, ich zgodność można określić za pomocą specjalnej tabeli.

Przede wszystkim określa ostateczną wytrzymałość na ściskanie. Wskaźnik zapewnia, że ​​podczas operacji materiał wytrzyma określone obciążenie, które jest wskazane obok litery "B" w megapaskalach z możliwym błędem wynoszącym 13,5% (współczynnik zmienności). Na siłę wpływają następujące czynniki:

  • Ilość cementu - im więcej cementu zawarty jest w mieszaninie, tym szybciej się krzepnie i staje się silniejszy.
  • Stosunek woda-cement - duża ilość wody prowadzi do powstawania porów, co znacznie zmniejsza wytrzymałość.
  • Aktywność cementu - niezawodne konstrukcje są wykonane z cementu o wysokiej wytrzymałości.
  • Stopień zagęszczenia mieszanki betonowej - właściwa technologia mieszania, zastosowanie wibracyjnych impulsów i metoda mieszania turbo znacznie zwiększa wytrzymałość gotowego betonu.
  • Jakościowe wypełniacze - dodanie zanieczyszczeń (glina, dodatki drobnoziarniste) prowadzi do zmniejszenia wytrzymałości kompozycji.

Oznakowanie zależy od gęstości, jakości użytych komponentów i stosunku woda-cement. Dopuszczalne granice ostatniego parametru wynoszą od 0,3 do 0,5. Wzrost wskaźnika oznacza zmniejszenie właściwości wytrzymałościowych materiału. Istnieje kilka rodzajów marek - pod względem wytrzymałości, mrozoodporności, wodoodporności.

Znajdują się w przedziale od M-50 do M-1000, pokazują średnią wartość wytrzymałości na ściskanie, czyli betonowy rodzaj cementu, który został użyty do przygotowania mieszanki betonowej, stosunek wszystkich składników roztworu i przybliżony czas nalewania. Powiązanie określonej liczby z wymienionymi parametrami można znaleźć w tabelach.

Kolejny ważny parametr bezpośrednio wpływający na jakość materiału. Szczególną uwagę zwraca się na niego podczas opracowywania projektów w zimnych regionach. Niskie temperatury są szkodliwe dla betonu, niszcząc konstrukcję. Wilgoć, dostająca się na powierzchnię, przedostaje się do porów materiału, po zamrożeniu zwiększa objętość. Proces stałego zamrażania-rozmrażania prowadzi do pojawienia się małych pęknięć, które ostatecznie rozszerzają się.

Materiał odporny na mróz uzyskuje się za pomocą specjalnych dodatków chemicznych, które są wlewane do roztworu w ilości określonej w instrukcji. Materiały te mają własne oznaczenia, istnieją w zakresie od F-50 do F-1000. Wskaźnik w pobliżu litery pokazuje, ile cykli odszraniania / zamarzania może przenosić materiał bez pogorszenia pierwotnych właściwości.

Charakteryzuje zdolność materiału do opierania się negatywnym skutkom wilgoci. Wskaźnik pochodzi od wartości wytrzymałości po kilku cyklach nawilżania i suszenia, tworząc stosunek wytrzymałości przed i po teście. Wskaźnik mieści się w zakresie od W-2 do W-200, gdzie na rysunku podano dopuszczalny poziom ciśnienia wody. Im wyższy parametr, tym lepsza mieszanina, tym droższy jest jego koszt.

Przede wszystkim wybór zależy od cech planowanego projektu, jego wielkości i warunków pogodowych - w tym przypadku warto zwrócić uwagę na dodatkowe możliwości, umiejętność oparcia się negatywnym wpływom. Skupiając się na wartości siły, pozostaw mały margines, naruszenie rozwiązania technologicznego nieznacznie zmniejsza liczbę.

Postępując zgodnie z poniższymi zaleceniami, można uprościć problem wyboru odpowiedniego materiału:

  • Do prac wstępnych, jastrychów, fundamentów w budynkach jednopiętrowych używa się mniej trwałego betonu - do M-150 włącznie.
  • M-200 - jeden z najczęściej używanych, nadających się do tych samych prac, stosowany jest przy budowie schodów, przegród.
  • M-300 - najbardziej optymalna opcja ze względu na stosunek jakości do ceny. Zakres zastosowania jest bardzo szeroki - nakładanie się, zespół fundamentów, ściany, płoty.
  • M-350 nadaje się do budowy podpór, sztucznych zbiorników, w produkcji żelbetu. Z tego materiału uzyskuje się bardzo niezawodny fundament, doskonale nadaje się do układania metodą spiętrzania.
  • M-400 jest niezbędny do budowy obszarów problemowych, budowy budynków z piwnicami, budowy piwnic. W działalności przemysłowej wykorzystują do budowy magazynów, mostów.

Znakowanie jest wskaźnikiem przybliżonych, przeciętnych technicznych właściwości materiału, natomiast klasyfikacja 90-95% gwarantuje zgodność z wymaganymi parametrami. Właściwości pierwszego wyróżniają się trzema cechami: wytrzymałością, mrozoodpornością, wodoodpornością, oznaczonymi literami M, F, W, odpowiednio.

Wybór konkretnej mieszanki betonowej zależy od cech projektu, wielkości proponowanego projektu, celu, warunków zewnętrznych.

Dodaj komentarz

66 − 60 =